Beleidsplan

Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel.

RSIN: 8185.81.372

Doelstelling

Het kerkgenootschap , dat een gemeente van Jezus Christus in de zin van Marcus 16:15-18 beoogt te zijn – hierna te noemen “de gemeente”- heeft tot doel de verkondiging van Gods woord, de Bijbel en de vorming van het tot het discipelschap van iedere gelovige in navolging van de opdracht van onze Here Jezus Christus en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur bestaat uit het oudstenteam van de gemeente.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van de gemeente bestaan uit:

  • het evangeliseren;
  • het uitzenden en/of ondersteunen van zendelingen;
  • het uitgeven of verspreiden van lectuur;
  • het houden van samenkomsten;
  • het houden van huiskringen en gebedskringen;
  • het verlenen van pastorale en diaconale hulp;
  • het geven van Bijbelonderricht;
  • het uitvoeren van de Bijbel gebaseerd kinder- en jeugdwerk;
  • andere middelen die dienstbaar zijn aan haar doel om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

Financiële verantwoording

Hieronder vind je de financiële overzichten per jaar

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Het financiële overzicht voor 2019 wordt gepubliceerd na goedkeuring van de gemeente-vergadering in het voorjaar van 2020.

Nieuws

Binnenkort

okt
27

27-10-2019 10:00 - 12:00

okt
28

28-10-2019 19:30 - 21:00

nov
3

03-11-2019 10:00 - 12:00

nov
3

03-11-2019 15:00 - 17:00

nov
6

06-11-2019 20:00 - 22:00

nov
10

10-11-2019 10:00 - 12:00

Preken

52 jaar zendig in Italie


We zijn een lichaamDe Ark Tiel

Bezoekadres:
Vijverlaan 1a
4005 HA Tiel

Postadres:
E.Z.G. De Ark
p/a Sterappel 13
4007 ZV Tiel

Overige gegevens:
KvK nummer 30276510
ANBI-nummer 8185.81.372
ING bank NL 65 INGB 0003484157

Heb je een vraag stel deze dan gerust.

logo Copyright © 1982-2019 | Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel