Kerkgenootschap Evangelische

Zendingsgemeente De Ark Tiel

 

Baten             2019
Giften, vrijwillige bijdragen en collectes             € 55.443
Overige baten             € 13.335
Totaal baten             € 68.778
   
Lasten             2019
Zending en Evangelisatie             € 24.675
Erediensten, kringen, kinder-en jeugdwerk             €   7.009
Pastoraat,nazorg en diaconie             €   3.321
Huisvestingskosten             € 30.355
Overige algemene kosten             €   3.005
Totaal lasten             € 68.365
   
Resultaat             €      413

 

Toelichting

* Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.

* De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Nieuws

Binnenkort

aug
21

21-08-2022 9:30 - 10:30

aug
21

21-08-2022 10:30 - 12:00

aug
28

28-08-2022 9:30 - 10:30

aug
28

28-08-2022 10:30 - 12:00

aug
30

30-08-2022 10:00 - 12:00

sept
4

04-09-2022

Preken

Hoe spreek je de taal van de ander


Ont-wikkeling


Laat zien wie Jezus is?


De Ark Tiel

Adres:
E.Z.G. De Ark
Vijverlaan 1a
4005 HA Tiel

Overige gegevens:
KvK nummer 30276510
ANBI-nummer 8185.81.372
ING bank NL 65 INGB 0003484157

Heb je een vraag stel deze dan gerust.