Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel

 

BATEN

2018

Giften/vrijwillige bijdragen en Collectes 

€ 53.489

Overige baten

€ 12.814

Totaal baten 

€ 66.303

   

LASTEN

2018

Zending en Evangelisatie   

€ 21.952

Erediensten, Kringen, Kinder- en Jeugdwerk

€ 6.865

Pastoraat, Nazorg en Diaconie

€ 3.729

Huisvestingskosten

€ 31.832

Overige algemene kosten

€ 1.486

Totaal lasten

€ 65.864

   

Resultaat

€ 439

 

 

Toelichting

  • Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
  • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Nieuws

Binnenkort

juni
7

07-06-2020 10:00 - 12:00

juni
7

07-06-2020 15:00 - 17:00

juni
9

09-06-2020 20:00 - 22:30

juni
10

10-06-2020 10:00 - 12:30

juni
11

11-06-2020 19:30 - 22:00

juni
12

12-06-2020 19:30 - 22:00

Preken

Bid voor onze kinderenDe Ark Tiel

Bezoekadres:
Vijverlaan 1a
4005 HA Tiel

Postadres:
E.Z.G. De Ark
p/a Sterappel 13
4007 ZV Tiel

Overige gegevens:
KvK nummer 30276510
ANBI-nummer 8185.81.372
ING bank NL 65 INGB 0003484157

Heb je een vraag stel deze dan gerust.

logo Copyright © 1982-2019 | Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel