Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel

 

BATEN

2017

Giften/vrijwillige bijdragen en Collectes 

€ 54.105

Overige baten

€ 12.930

Totaal baten 

€ 67.035

   

LASTEN

2017

Zending en Evangelisatie   

€ 20.962

Erediensten, Kringen, Kinder- en Jeugdwerk

€   7.015

Pastoraat, Nazorg en Diaconie

€  1.721

Huisvestingskosten

€ 35.258

Overige algemene kosten

€   1.843

Totaal lasten

€ 66.799

   

Resultaat

€       236

 

 

Toelichting

  • Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
  • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Binnenkort

mrt
1

01-03-2020 10:00 - 12:00

mrt
1

01-03-2020 15:00 - 17:00

mrt
4

04-03-2020 20:00 - 22:00

mrt
5

05-03-2020 10:00 - 12:00

mrt
8

08-03-2020 10:00 - 12:00

De Ark Tiel

Bezoekadres:
Vijverlaan 1a
4005 HA Tiel

Postadres:
E.Z.G. De Ark
p/a Sterappel 13
4007 ZV Tiel

Overige gegevens:
KvK nummer 30276510
ANBI-nummer 8185.81.372
ING bank NL 65 INGB 0003484157

Heb je een vraag stel deze dan gerust.

logo Copyright © 1982-2019 | Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel