Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel

Baten 2016
   
Giften/vrijwillige bijdragen en Collectes 50.416
Overige baten 11.964
   
Totaal baten 62.380
   
Lasten 2016
   
Zending en Evangelisatie 17.863
Erediensten, Kringen, Kinder- en Jeugdwerk ed  3.261
Pastoraat, Nazorg en Diaconie  2.050
Huisvestingskosten ed 31.853
Overige algemene kosten  2.246
Totaal lasten 60.273
   
Resultaat  2.107

Toelichting

  • Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
  • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Nieuws

Binnenkort

dec
3

03-12-2023 10:00 - 10:30

dec
3

03-12-2023 10:30 - 12:00

dec
6

06-12-2023 19:30 - 22:00

dec
6

06-12-2023 20:00 - 22:00

dec
10

10-12-2023 10:00 - 10:30

dec
10

10-12-2023 10:30 - 12:00

Preken

Verwacht het onmogelijke


Heb ik het wel goed gedaan?


De vreze des Heren


De Ark Tiel

Adres:
E.Z.G. De Ark
Vijverlaan 1a
4005 HA Tiel

Overige gegevens:
KvK nummer 30276510
ANBI-nummer 8185.81.372
ING bank NL 65 INGB 0003484157

Heb je een vraag stel deze dan gerust.