Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel

Baten 2015
   
Giften/vrijwillige bijdragen en Collectes 54.414
Overige baten 12.476
   
Totaal baten 66.890
   
Lasten 2015
   
Zending en Evangelisatie 21.151
Erediensten, Kringen, Kinder- en Jeugdwerk ed  8.584
Pastoraat, Nazorg en Diaconie  2.029
Huisvestingskosten ed 33.526
Overige algemene kosten  2.683
Totaal lasten 67.973
   
Resultaat neg. (1.083)

Toelichting

  • Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
  • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Nieuws

Binnenkort

aug
21

21-08-2022 9:30 - 10:30

aug
21

21-08-2022 10:30 - 12:00

aug
28

28-08-2022 9:30 - 10:30

aug
28

28-08-2022 10:30 - 12:00

aug
30

30-08-2022 10:00 - 12:00

sept
4

04-09-2022

Preken

Hoe spreek je de taal van de ander


Ont-wikkeling


Laat zien wie Jezus is?


De Ark Tiel

Adres:
E.Z.G. De Ark
Vijverlaan 1a
4005 HA Tiel

Overige gegevens:
KvK nummer 30276510
ANBI-nummer 8185.81.372
ING bank NL 65 INGB 0003484157

Heb je een vraag stel deze dan gerust.