Kerkgenootschap Evangelische Zendingsgemeente De Ark Tiel

Baten

2014

   

Giften/vrijwillige bijdragen en Collectes

54.175

Overige baten

12.880

   

Totaal baten

67.055

   

Lasten

2014

   

Zending en Evangelisatie

17.273

Erediensten, Kringen, Kinder- en Jeugdwerk ed

10.193

Pastoraat, Nazorg en Diaconie

2.304

Huisvestingskosten ed

32.982

Overige algemene kosten

2.646

Totaal lasten

65.398

   

Resultaat

1.657

Toelichting

  • Er worden geen kosten gemaakt om inkomsten te werven.
  • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Nieuws

Binnenkort

aug
21

21-08-2022 9:30 - 10:30

aug
21

21-08-2022 10:30 - 12:00

aug
28

28-08-2022 9:30 - 10:30

aug
28

28-08-2022 10:30 - 12:00

aug
30

30-08-2022 10:00 - 12:00

sept
4

04-09-2022

Preken

Hoe spreek je de taal van de ander


Ont-wikkeling


Laat zien wie Jezus is?


De Ark Tiel

Adres:
E.Z.G. De Ark
Vijverlaan 1a
4005 HA Tiel

Overige gegevens:
KvK nummer 30276510
ANBI-nummer 8185.81.372
ING bank NL 65 INGB 0003484157

Heb je een vraag stel deze dan gerust.